Informacja o powstaniu AKO Szczecin

30 maja br. zainaugurował swoją działalność szczeciński Akademicki Klub Obywatelski. Patronem szczecińskiego oddziału AKO wybrano papieża Jana Pawła II. AKO działają w głównych ośrodkach akademickich całej Polski już od 11 lat, stanowiąc miejsce spotkania i integracji środowisk akademickich. Celem AKO jest kształtowanie i propagowanie postaw i działań upowszechniających nowoczesny polski patriotyzm, który łączy pamięć o dokonaniach i tradycjach minionych pokoleń Polaków z działaniami na rzecz rozwoju współczesnej Polski i przyszłych pokoleń. Jest to także eksperckie forum dyskusji zmierzających do zapewnienia wysokiego poziomu edukacji i nauki polskiej. Busolą naszych działań są wartości chrześcijańskie i konserwatywne. Grupę założycielską szczecińskiego AKO stanowi grono 27 pracowników naukowych uczelni wyższych Szczecina.

Przewodniczącym wybrany został dr hab. Piotr Briks prof. US, a jego zastępcami dr n. med. Helena Gronwald (PUM), dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska (ZUT) oraz dr hab. Maciej Drzonek prof. US. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub mailowy: Piotr.Briks@usz.edu.pl