O sytuacji na wyższych uczelniach w Polsce

Z inicjatywy szczecińskiego Akademickiego Klubu Obywatelskiego 11 stycznia 2023 r. odbyła się debata na temat sytuacji na uczelniach wyższych w Polsce. Gościem specjalnym spotkania był prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – doradca Prezydenta RP do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Prof. Mikołajczak przedstawił swoje obserwacje dotyczące stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, m.in. skutków wprowadzanych reform oraz propozycje zmian proponowanych na tym etapie prac przez członków rady prezydenckiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich uczelni wyższych w Szczecinie.