Oświadczenie w sprawie ataków
na Jana Pawła II

Jeśli przyjdą zniszczyć ten Naród, zaczną od Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego Narodu.
– kard. Stefan Wyszyński

Jako środowisko akademickie i społeczne skupione w Akademickich Klubach Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Toruniu, Olsztynie, Wrocławiu oraz AKO im. Jana Pawła II w Szczecinie wyrażamy zdecydowany protest przeciwko próbom zniesławienia osoby i dzieła, wielkości i świętości Jana Pawła II.

Zwracamy uwagę, że podjęte próby dyskredytacji osoby i dokonań Jana Pawła II, osadzone w rzekomej kwerendzie materiałów źródłowych, urągają zarówno podstawowym zasadom prowadzenia badań naukowych, jak i dociekań publicystycznych; ponadto są wykorzystywane w haniebnej grze politycznej. Nie uwzględniają oczywistych faktów, deprecjonują znaczenie rzeczywistości, mają charakter ahistoryczny, ignorujący istniejące prawo. Noszą wszelkie znamiona preparowania fałszywych zarzutów, znanego z działań kierowanych przeciwko Karolowi Wojtyle – Janowi Pawłowi II przez służby komunistyczne, co zostało opisane w stosownych publikacjach naukowych. Jesteśmy zarazem świadomi, że te donosy na św. Jana Pawła II nie są w stanie przekreślić jego świętości, wielkości i znaczenia historycznego. Dlatego też jedynym realnym celem tych ataków jest nasza wspólnota wiary i kultury, wspólnota Kościoła w Polsce, wspólnota naszego narodu.

W 1979 r. Jan Paweł II, przybywając do Polski komunistycznej, przypomniał nam chrześcijańskie oblicze ojczyzny; przypomniał nam, że byliśmy i jesteśmy wolnym narodem, z prawem do samostanowienia, a także –  pełnoprawnymi obywatelami Europy. Wobec projektu homo sovieticus przypomniał, że „człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa”. Przypomniał, że Polska od tysiąca lat kształtowała się w świecie wartości katolickich, które stały się jednym z najważniejszych wyznaczników tożsamości naszego Narodu. Dlatego próby ugodzenia w pamięć o osobie i dziełach św. Jana Pawła II traktujemy jako zamach na podmiotowość i tożsamość Polaków.

Wobec takich poczynań wyrażamy kategoryczny sprzeciw. Jednocześnie apelujemy do przedstawicieli świata mediów o świadomość przynależności do sfery środków społecznego komunikowania, a nie sfery propagandy. Apelujemy do uczestników życia publicznego o niewykorzystywanie kłamstwa w walce politycznej, o elementarne zasady uczciwości. Apelujemy do przedstawicieli świata nauki o rzetelność w wyrażaniu opinii dotyczących spraw fundamentalnie ważnych. Apelujemy także do przedstawicieli wspólnoty Kościoła katolickiego w Polsce o wierność nauczaniu Papieża i pamięć o Jego słowach z bierzmowania dziejów i narodu dokonanego na Błoniach krakowskich w 1979 r.:

Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – wiceprzewodniczący AKO Poznań
prof. dr  hab. Bogusław Dopart – przewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – przewodniczący AKO Katowice
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – przewodniczący AKO Gdańsk
dr hab. prof. UMCS Mirosław Szumiło – przewodniczący AKO Lublin
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – przewodnicząca AKO Olsztyn
dr hab. Jacek Piszczek – przewodniczący AKO Toruń
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – przewodniczący AKO Wrocław
dr hab. prof. US Piotr Briks – przewodniczący AKO Szczecin