Oświadczenie w obronie prof. Sławomira Cenckiewicza

Polskie życie publiczne, a zwłaszcza polityczne ma swoją ukrytą ciemną stronę. Można zasadnie sądzić, że wiele niejasnych dla opinii publicznej spraw rzutuje bezpośrednio lub pośrednio na oficjalne procesy społeczno-polityczne. Te ciemne strony polskiego życia publicznego wynikają w znacznym stopniu z wieloletniej dominacji komunizmu i niejawnej działalności sił postkomunistycznych w III RP, ale istotną rolę odgrywają też niezupełnie jawne zagraniczne siły i organizacje ingerujące w polską demokrację – i realizujące obce cele. Powoduje to zniekształcenia w realnym życiu politycznym w naszym państwie, często zagrażając polskiemu interesowi narodowemu. Odsłonięcie tych kulis polskiego życia publicznego jest elementem koniecznym, aby uwolnić je od tych obciążeń i żeby procesy polityczne oraz podejmowane decyzje mogły być świadome i zgodne z polską racją stanu.

Istnieje ogromna sfera działań nienagłaśnianych przez media lub niejawnych, dotąd słabo lub wcale nierozpoznana. Dotyczy to przede wszystkim spraw personalnych i uwikłania osób sprawujących najważniejsze funkcje w państwie. Od wielu lat wyjaśnianiem tych spraw zajmuje się bardzo nieliczna grupa badaczy oraz dziennikarzy. Ich prace są jednak bojkotowane przez lewicowo-liberalne media lub zwalczane przy użyciu sądów urągających Konstytucji przez swe upolitycznienie. Strona lewicowo-liberalna zarzuca rządom Zjednoczonej Prawicy autorytaryzm i dyktaturę, a tymczasem w obszarze akademickim i medialnym panuje atmosfera zastraszania mająca zniechęcić do podejmowania jakichkolwiek prób dochodzenia do prawdy.

W ostatnim czasie szczególne miejsce zajął dokumentalny serial telewizyjny „Reset” będący kolejnym dziełem wieloletnich działań naukowych dr. hab. Sławomira Cenckiewicza, opracowanym medialnie przez red. Michała Rachonia. Serial ten spowodował ostry, niemerytoryczny atak na jego twórców, zwłaszcza na dr hab. Sławomira Cenckiewicza. Atak ten jest absolutnie nieuprawniony i niesprawiedliwy, jako że badania dr. hab. Sławomira Cenckiewicza opierają się na nieznanych szerszej opinii publicznej materiałach źródłowych, a formułowane na ich podstawie wnioski nie są hipotezami, tylko tezami udowodnionymi faktograficznie. Dr hab. Sławomir Cenckiewicz i współpracujący z nim Zespół zasługują na najwyższe uznanie za odwagę i bezinteresowną służbę prawdzie.

My, członkowie społeczności akademickiej skupieni w Akademickich Klubach Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zwracamy się do polskiej opinii publicznej, a zwłaszcza do środowiska naukowego o obronę dobrego imienia dr. hab. Sławomira Cenckiewicza oraz innych uczonych badających najnowszą historię Polski.

Uważamy, że wszelka dyskusja w przestrzeni publicznej powinna być merytoryczna. Każda wulgaryzacja krytyki nieopartej na racjonalnych argumentach, z jaką w tej chwili mamy do czynienia, sprowadza ją do poziomu brutalnej nagonki.

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Wiceprzewodniczący AKO Poznań

prof. dr hab. inż. Jan Taduesz Duda – Wiceprzewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Przewodniczący AKO Katowice
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – Przewodniczący AKO Gdańsk
dr hab. prof. UMCS Mirosław Szumiło – Przewodniczący AKO Lublin
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – Przewodnicząca AKO Olsztyn

dr hab. Jacek Piszczek – Przewodniczący AKO Toruń
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Przewodniczący AKO Wrocław
dr hab. prof. US Piotr Briks – Przewodniczący AKO Szczecin