Dr Wanda Półtawska prof. PAT – krótkie wspomnienie

Zmarła Pani Doktor Wanda Połtawska, lublinianka z urodzenia, krakowianka z zasiedzenia. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 31 października 2023, w Katedrze Krakowskiej, z udziałem najwyższych władz państwowych i kościelnych. Kondolencje przesłał Ojciec Święty Franciszek. Za działalność konspiracyjną była aresztowana, więziona i torturowana przez gestapo. W obozie niemieckim w Ravensbrück – poddawana eksperymentom pseudomedycznym. Po wojnie studiowała i zdobyła tytuł lekarza medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Krakowie zrobiła specjalizację i doktorat z psychiatrii, poznała męża Andrzeja i założyła rodzinę. Tutaj poznała też kardynała Karola Wojtyłę, z którym ściśle współpracowała aż do dnia Jego śmierci. Przez wiele lat wykładała na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie i na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 101 roku życia otrzymała Honorowe Obywatelstwo Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa a wcześniej Order Orła Białego i nagrodę Kustosz Pamięci Narodowej. Po śmierci odznaczona została złotym medalem: „Zasłużony dla nauki polskiej Sapientia et Veritas” a portal katolickiej gazety Tagespost nazwał ją „Ikoną polskiego Kościoła”.
Jako autorka 400 publikacji i artykułów oraz członek papieskiej Akademii Życia koncentrowała się na problematyce wartości i zasad bioetycznych wywodzących się z antropologii chrześcijańskiej, w szczególności dotyczących życia nienarodzonych, chorych i starszych, małżeństwa i rodziny. Była zdecydowanym przeciwnikiem aborcji i eutanazji.
Wraz innymi miałem zaszczyt gościć Panią Doktor w Szczecinie. W dniu 27.06.1998 roku obchodziliśmy bowiem piątą rocznicę działalności ruchu Prawda-Rodzina-Ojczyzna /PRO/. Mając dorobek poważnych dokonań za sobą i ambitne poczucie swojej misji przed sobą odważyłem się wysłać zaproszenie do Pani dr W. Półtawskiej z prośbą o okolicznościowy wykład wraz z wielce ryzykownym zapytaniem o ewentualną zgodę na honorowe członkostwo naszego ruchu. Dołączyłem oczywiście opis naszych dotychczasowych działań z zapewnieniem, że podstawowymi dokumentami naszej działalności jest „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka” ONZ i „Karta Praw Rodziny” Stolicy Apostolskiej. Ku mojemu i ogólnemu wielkiemu zaskoczeniu Pani Doktor krótkim „tak” pozytywnie rozwiała wszystkie nasze wątpliwości. Do Szczecina przyjechała, wykład „Kim jest człowiek?” wygłosiła, honorowe członkostwo naszego ruchu łaskawie przyjęła a mnie udzieliła ostrej reprymendy za skrócenie modlitwy przed posiłkiem.
Wszystko to, co wtedy tak bardzo uroczyście, wraz z innymi członkami PRO, przeżywałem wspominam dzisiaj z ogromną dumą ponieważ Szczecin jest jednym z niewielu, jeśli nie jedynym miastem w Polsce, mogącym się poszczycić tak wyjątkowym faktem z osobistym udziałem tej nieprzeciętnej osoby – Kobiety, Lekarza i Obywatela.
Szlachetna i dzielna Pani Doktor -Żegnaj! Dziękujemy! Nie zapomnimy w modlitwach! Twoje słowa prawdy: „Człowiek nie żyje dlatego, że się rodzi ale rodzi się dlatego, że żyje” będą nam towarzyszyły do końca naszej aktywności zawodowej i życiowej. Wielka Damo medycyny i deontologii spoczywaj w pokoju!
W imieniu wszystkich byłych członków ruchu Prawda-Rodzina-Ojczyzna /PRO/, aktualnych członków stowarzyszenia Senat Obywateli Szczecina oraz Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Jana Pawła II

/-/ Wojciech Żebrowski