Oświadczenie w sprawie zamachu na media publiczne

Społeczność akademicka skupiona w Akademickich Klubach Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jana Pawła II zgłasza zdecydowany sprzeciw wobec dokonywanego przez nowy rząd zamachu na media publiczne. Obecne skandaliczne wydarzenia stanowią pogwałcenie obowiązującego prawa, włącznie z podeptaniem Konstytucji RP poprzez ominięcie gwarantowanych w niej organów i ich kadencyjności. Wzorem reżimów totalitarnych nowy rząd łamie praworządność blokując w sposób nielegalny elementarne prawo do swobodnego wyrażania opinii i przekazywania informacji.

Działania rządu przypominają ze zgrozą dyktatorskie poczynania z czasu stanu wojennego, kiedy bezprawnie i brutalnie pozbawiono Polaków wolności i dostępu do niezależnej informacji depcząc zdobycze „Solidarności”. Polska wraca teraz medialnie do czasu lat komunizmu, do czasu, w którym przekaz informacyjny był ściśle kontrolowany przez władze, a działania władz nie podlegały żadnej publicznej kontroli ani krytyce.

Zaistniała sytuacja jest brutalnym pogwałceniem zasad demokracji bardzo groźnym dla jej  funkcjonowania. W dłuższej perspektywie jest zagrożeniem dla kondycji moralnej naszego narodu, dla aktywności obywateli w życiu publicznym.

Ten drastyczny zamach na wolność słowa dokonuje się pod sztandarami Unii Europejskiej i jeśli stamtąd nadal popłynie aprobata dla totalitarnych metod rządzenia, to pytanie o sens istnienia takiej Unii stanie się coraz bardziej naglące.

Zwracamy się do polskiej opinii publicznej o wyrażanie sprzeciwu wobec tej sytuacji i podjęcie walki o przywrócenie koniecznego w demokracji ładu medialnego.

Z podobnym apelem zwracamy się do międzynarodowej opinii publicznej, a także do władz Unii Europejskiej wszystkich szczebli – tak wyczulonych na przestrzeganie praworządności, zwłaszcza w Polsce – o konsekwencję i odcięcie się od łamania prawa przez nowy rząd w Warszawie.

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – wiceprzewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. inż. Jan Duda – wiceprzewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – przewodniczący AKO Katowice
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – przewodniczący AKO Gdańsk
dr hab. prof. UMCS Mirosław Szumiło – przewodniczący AKO Lublin
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – przewodnicząca AKO Olsztyn
dr hab. Jacek Piszczek – przewodniczący AKO Toruń
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – przewodniczący AKO Wrocław
dr hab. prof. US Piotr Briks – przewodniczący AKO Szczecin

Poznań,…Szczecin, 20.12.2023