Prof. Jan Majchrowski – Przeciw uzbrojonym analfabetom