Oświadczenie w sprawie łamania praworządności w Polsce

Oświadczenie Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Toruniu,
Olsztynie i Wrocławiu oraz im. Jana Pawła II w Szczecinie
w sprawie łamania praworządności w Polsce

Poznań, … Szczecin, 15.02.2024

Społeczność skupiona w Akademickich Klubach Obywatelskich ze zdumieniem i oburzeniem obserwuje narastający po 13 grudnia 2023 roku w Polsce proces naruszania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej – z Konstytucją włącznie – oraz ograniczania praw jej obywateli. Dopuszczają się tego nowe władze państwowe – z premierem Donaldem Tuskiem na czele – które ukonstytuowały się po 13 grudnia 2023 roku.

Skala tych naruszeń prawa – potęgowanych przeprowadzanymi czystkami personalnymi noszącymi znamiona dyskryminacji ze względu na poglądy polityczne – jest bezprecedensowa w historii Trzeciej Rzeczypospolitej i przypomina czasy po wprowadzeniu przez komunistów stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku.

Nie możemy milczeć. Przeciwko temu bezprawiu stanowczo protestujemy! Ostrzegamy też, że łamanie prawa, w tym praw obywatelskich, nie zostanie winnym zapomniane i przyjdzie czas poniesienia odpowiedzialności za swoje działania.

Protestujemy jednocześnie przeciw wytyczanemu przez nowy rząd kierunkowi politycznemu naszego Państwa, który odczytujemy jako zmierzający do gwałtownego zahamowania rozwoju gospodarczego, osłabienia polskich sił zbrojnych, uzależnienia polskiej polityki od polityki niemieckiej – w tym tej realizowanej poprzez Unię Europejską. Jest to prosta droga do utraty przez Polskę zarówno suwerenności państwowej, jak i niepodległości, a także drastycznego zubożenia polskiego społeczeństwa, tak by stało się ono znów jedynie rezerwuarem taniej siły roboczej.

Osłabianiu potencjału polskiego państwa, ograniczaniu jego suwerenności i pogarszaniu perspektyw rozwojowych polskiego narodu sprzeciwiać się będziemy z całą stanowczością.

 


prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący AKO Poznań

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – wiceprzewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Stanisław Karpiński – wiceprzewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. inż. Jan Duda – wiceprzewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – przewodniczący AKO Katowice
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – przewodniczący AKO Gdańsk
dr hab. prof. UMCS Mirosław Szumiło – przewodniczący AKO Lublin
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – przewodnicząca AKO Olsztyn
dr hab. Jacek Piszczek – przewodniczący AKO Toruń
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – przewodniczący AKO Wrocław
dr hab. prof. US Piotr Briks – przewodniczący AKO Szczecin