Spotkanie przewodniczących Akademickich Klubów Obywatelskich

17.02.2024 odbyło się w Warszawie robocze spotkanie przewodniczących Akademickich Klubów Obywatelskich działających w największych ośrodkach akademickich w Polsce. Na spotkaniu omówiono sytuację w poszczególnych klubach, zadania oraz perspektywy działań na przyszłość. W celu lepszego współdziałania powołano do życia Porozumienie autonomicznych Akademickich Klubów Obywatelskich. Na czele Porozumienia stanął primus inter pares prof. Stanisław Mikołajczak. Gratulujemy!