Oświadczenie popierające protesty rolników

Akademickie Kluby Obywatelskie popierają protesty polskich rolników zmierzające do zachowania ochrony rynków rolnych i wycofania się Komisji Europejskiej z wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu.

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego społeczeństwu jest jednym z podstawowych zadań państwa. Rolnictwo polskie, włączone w mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej wypełnia to zadanie, a cały sektor produkcji żywności stanowi ważny dział gospodarki narodowej, o dużych zdolnościach konkurencyjnych w skali Unii Europejskiej.

Zielony Ład jest inicjatywą polityczną i koncepcją transformacji Unii Europejskiej opartą na podstawach ideologicznych. Nie ma jednoznacznego obiektywnego uzasadnienia naukowego, natomiast nieuchronnie prowadzić musi do zapaści gospodarczej obszaru Unii Europejskiej, znacznego zubożenia ludności, a w wypadku rolnictwa — do likwidacji europejskiej produkcji i uzależnienia od producentów żywności spoza UE.

Otwarcie rynku UE na zewnętrznych producentów rolnych jest poważnym zagrożeniem dla rolników Unii ze względu na znaczne dysproporcje obowiązujących wymogów jakościowych oraz kosztów wytwarzania. Prowadziłoby do likwidacji sektora rolnego w UE i tym samym całkowitego, zagrażającego bezpieczeństwu, uzależnienia się obszaru Unii od producentów niezainteresowanych stabilnym zaopatrzeniem żywnościowym Europy. Dziś symptomem tego zjawiska jest budzący sprzeciwy napływ produktów z Ukrainy, którego najbardziej szkodliwe skutki występują w Polsce.

Wzywamy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do realnego i merytorycznego wspierania polskich rolników w ich staraniach o swoje życiowe i ekonomiczne prawa w relacjach z Komisją Europejską i państwami ościennymi. Popieramy protest środowisk rolniczych i apelujemy do wszystkich Polaków o jego poparcie.

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – wiceprzewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Stanisław Karpiński – wiceprzewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. inż. Jan Duda – wiceprzewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – przewodniczący AKO Katowice
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – przewodniczący AKO Gdańsk
prof. dr hab. Mirosław Szumiło – przewodniczący AKO Lublin
dr hab. prof. UWM Małgorzata Suświłło – przewodnicząca AKO Olsztyn
dr hab. Jacek Piszczek – przewodniczący AKO Toruń
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – przewodniczący AKO Wrocław
dr hab. prof. US Piotr Briks – przewodniczący AKO Szczecin

Poznań,… Szczecin, 04.03.2024