zmarł wybitny badacz Orientu, genialny filolog i biblista prof. Edward Lipiński

W dniu 11 kwietnia 2024 zmarł w Brukseli jeden z najwybitniejszych polskich badaczy Orientu
prof. Edward Lipiński

Urodził się w Łodzi 18 czerwca 1930 r. W czasie wojny schronił się z matka w jej rodzinnym Glons, w Belgii, który to kraj po studiach w Rzymie i pobycie w Polsce, stał się na nowo jego domem w latach 60. Do końca swojej aktywności zawodowej był wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Lowanium). Kierował tam Katedrą Języków Semickich, wykładał gramatykę porównawczą języków semickich, epigrafikę aramejską, fenicko-punicką i południowoarabską, historię religii oraz historię prawa starożytnego Bliskiego Wschodu. Oprócz tych dziedzin na Uniwersytecie w Lovanium, a także przez wiele lat (w okresie 1986-2020) w Instytucie Studiów Judaistycznych im. Martina Bubera w Brukseli, profesor Lipiński wykładał także historię i archeologię biblijną.

Poza swoim stałym miejscem zatrudnienia prowadził wykłady z gramatyki i epigrafiki zachodniosemickiej na uniwersytetach w Katanii we Włoszech (1989), Irbid w Jordanii (1990-1994, 2003) i wielokrotnie w Tunisie w Tunezji (w latach 1998-2007), a także z dziejów i prawa na starożytnym Bliskim Wschodzie w Polsce (1996-2004). W roku opublikował monumentalne dzieło Semitic Languages: Outline of a Comparative Grammar. Za swoje osiągnięcia naukowe był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany (m.in. doktorat honoris causa Uniwersytetu w Lund).

Efektem 70 lat jego imponującej pracy naukowej jest przeszło 40 monografii, 483 artykułów i 408 recenzji oraz ponad 1000 haseł w ważnych wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych, jak np. Encyclopaedia Judaica, Dictionnaire encyclopedique de la Bible, czy Theologisches Worterbuch zum Alten Testament. Wiele spośród jego monografii doczekało się tłumaczeń i wznowień.

Odejście Profesora jest dla środowiska biblistów i badaczy Orientu bolesną stratą. Do ostatnich miesięcy swojego życia profesor Edward Lipiński zachował trzeźwość umysłu i brał czynny udział w życiu naukowym. Swoją ostatnią książkę wydał w 2022 r. w wieku 92 lat.

Poprzez swoje wyjątkowe kompetencje i olbrzymi dorobek naukowy pozostanie w naszej pamięci jako mistrz i promotor europejskiej Orientalistyki. Ze smutkiem żegnają go także polscy bibliści i orientaliści, z którymi utrzymywał żywe i serdeczne kontakty, zawsze będąc chętnym do pomocy, angażując się w debaty i publikując w polskich periodykach naukowych. Nade wszystko odszedł dobry i życzliwy Człowiek.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona 20.IV (sobota) o godz. 10:00 w kościele
w Glons (prowincja Liège, Belgia). Po Mszy świętej pochówek na miejscowym cmentarzu.

REQUIEM aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Amen.