List poparcia dla Telewizji Republika
w staraniach o przyznanie koncesji
na naziemną telewizję ogólnopolską

PT. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-115 Warszawa

Poznań,…Szczecin, 23.05.2024

Szanowni Państwo!

Akademickie Kluby Obywatelskie im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Toruniu, Lublinie, Olsztynie, Wrocławiu oraz im. Jana Pawła II w Szczecinie zdecydowanie popierają starania Telewizji Republika o przyznanie koncesji na ogólnopolską naziemną telewizję, tzw. Multipleks 8.

Wolność słowa i pluralizm w mediach jest fundamentem państwa demokratycznego. Na polskim rynku medialnym dominujący głos mają media o rodowodzie postkomunistycznym albo reprezentujące kapitał zagraniczny. Po siłowym przejęciu mediów publicznych przez rząd „13 grudnia” ogromna rzesza naszych rodaków została z dnia na dzień pozbawiona dostępu do swoich ulubionych programów i prezenterów w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu. Telewizja Republika stara się wypełnić tę ogromną lukę, która powstała po zagrabieniu mediów publicznych przez ekipę Donalda Tuska i w praktyce realizować misję nadawcy publicznego. Choć jest to medium o wciąż szczupłych zasobach finansowych, to jednak umożliwia prezentację różnorodnych poglądów obywateli naszego kraju oraz daje głos tym organizacjom i instytucjom społecznym, którym ten głos odebrano. Niestety znaczna część społeczeństwa o nastawieniu patriotycznym i konserwatywnym jest obecnie pozbawiona preferowanych przez siebie mediów.

W imieniu tej ogromnej rzeszy polskich obywateli, w tym także członków i sympatyków naszych klubów domagamy się przyznania koncesji dla telewizji Republika. Prawo do różnorodności poglądów w sferze publicznej gwarantuje bowiem polska Konstytucja. Artykuł 213 ustawy zasadniczej stanowi: „Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji”. By prawa obywateli do wolności słowa, pluralizmu w mediach i dostępu do informacji mogły być zachowane, konieczna jest pozytywna decyzja w sprawie przyznania informacyjnej telewizji Republika koncesji na nadawanie na ogólnopolskim multipleksie.

Z wyrazami należnego szacunku.

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – przewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – wiceprzewodniczący AKO Poznań
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Stanisław Karpiński – wiceprzewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. inż. Jan Duda – wiceprzewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. med. Piotr Czauderna – AKO Gdańsk
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – przewodniczący AKO Katowice
prof. dr hab. Mirosław Szumiło – przewodniczący AKO Lublin
dr hab. prof. UWM Małgorzata Suświłło – przewodnicząca AKO Olsztyn
dr hab. Jacek Piszczek – przewodniczący AKO Toruń
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – przewodniczący AKO Wrocław
dr hab. prof. US Piotr Briks – przewodniczący AKO Szczecin